vcely

Chceme včelyMnoho ľudí si uvedomujeme dôležitosť včiel, aj to, že práve kvôli ľuďom majú dnes problémy a vo veľkých počtoch hynú. Nám včely robia radosť, preto im chceme pomôcť.

Naším spoločným cieľom v tejto aktivite je prispieť k záchrane včelej populácie osádzaním nových úľov, ktoré budú umiestnené v Kežmarku. Zároveň chceme informovať ľudí o dôležitosti včiel a probléme ich úbytku, hovoriť o probléme používania pesticídov v poľnohospodárstve a ich vplyve na včely a na potraviny.

Prečo sú vlastne včely dôležité? Včely pri hľadaní a zbieraní nektáru mimovoľne opeľujú kvety a prispievajú tak k ich oplodňovaniu. 90% celosvetovej výživy zabezpečuje 100 druhov rastlín, a až 71 z nich opeľujú včely. Čím menej včiel, tým viac pesticídov potrebujeme a čím viac pesticídov, tým menej včiel máme. Chceme to zmeniť.

vcely

Prečo sa venovať včeláreniu, vyjadril krásnymi slovami J. A. Komenský: „Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených". Preto chceme naďalej šíriť osvetu. Cieľom je aj vzdelávanie a výchova mladých včelárov. Radi by sme dali školám aj širokej verejnosti príležitosť nahliadnuť na fascinujúci svet včiel počas zážitkového dňa na vzdelávacej včelnici, ktorú plánujeme vybudovať.

Včely nám môžu byť inšpiráciou aj svojou neúnavnou prácou pre človeka a prírodu, pričom nekorumpujú a robia to nezištne zvnútra svojej podstaty.

Sú včely v meste vhodné? Včely v meste boli aj pred našou aktivitou. Jednak ich včelári aj priamo v meste chovajú a zároveň Kežmarok je tak malé mesto, že včely ho bez problémov celé preletia.

vcely

Včely môžete nájsť v zahraničí aj vo veľkých mestách. Príklady dobrej praxe z veľkomiest ako New York, Londýn, Paríž či Bratislava, kde sú včely na strechách budov a balkónoch, nám ukazujú, ako včely dokážu včely mestské prostredie obohatiť. Bez toho aby obťažovali obyvateľov, opeľujú rastliny a pritom ešte vyprodukujú množstvo chutného a kvalitného medu. Najväčšou prekážkou pre včely v meste je nevedomosť obyvateľov a strach z pichnutia žihadlom. V Kežmarku sme osadili šľachtené pokojné včely.

Projekt včely v meste je v Kežmarku finančne a odborne podporený vďaka kampani www.adoptujsivcelu.sk a organizácii Živica a Greenpeace. Ďakujeme!

Na tomto linku nájdete pútavé video o projekte včely v meste, jeho dôvody a ciele. Za videom je OZ Živica.

Odporúčame aj Buletin Kvitnúce mestá: klik sem.