Komunitná záhrada

Myslíme na príroduV tejto oblasti aktivít sme asi najčinnejší. Nepriamo tu spadajú všetky naše aktivity. Či už rozvoj cyklodopravy, repsektíve trvalo udržateľnej multimodálnej integrovanej dopravy v meste, alebo čistenie prírody od odpadu a veľkým projektom je aj komunitná záhrada, kde chceme poukázať aká je hodnota kvalitných potravín a zdravej stravy a zároveň sa učíme princípom permakultúry.

Komunitná záhrada sa nachádza pri turbíne Kežmarok.

Tento projekt vznikol spontánne. Prišiel Michal (člen iniciatívy), povedal, že rád by čosi také vytvoril, tak sme sa do toho spoločne pustili a podarilo sa. Pred letom 2015 sme získali pozemok, na ktorom máme možnosť pestovať zeleninu, ovocie, bylinky, ale aj stretnúť sa pri grilovačke.

Naším spoločným cieľom v tejto aktivite je ukázať, aká je hodnota kvalitných potravín a zdravej stravy. Hlavne deťom dať možnosť niečo si vypestovať, aby si nemysleli, že mrkva rastie v supermarkete. Učíme sa princípom permakultúry a tešíme sa, aká je rôznorodosť odrôd a plnosť chutí paradajok a ďalšej zeleniny.

Snažíme sa vytvoriť komunitu ľudí, ktorí budú na záhradke spoločne hospodáriť bez hnojenia chemickými hnojivami a postrekmi a u ďalších vytvoriť vzťah ku pestovaniu. Radi by sme zapojili ľudí z mesta aby mali možnosť si skúsiť, čo znamená mať zodpovednosť za úrodnú pôdu, prijímať aj strasti a tešiť sa z úrody. Komunitná záhrada je miesto, kde sa ľudia stretávajú, aby ju spoločne vytvárali, rozvíjali a udržiavali. Je to priestor, ktorý zapája, vzdeláva a zbližuje ľudí.

Komunitná záhrada

Na začiatku sme pozemok mueli zrevitalizovať. Bol päť rokov zanedbaný, a o čo horšie, pôda bola navezená po záplavách nanovo. Po ručnom kosení vysokej buriny sme sa pustili do rýľovania. Tu sa ukázalo, koľko odpadu sa v pôde nachádza. Dôkladne sme pripravili plochu o rozmere cca 5x20 metrov, kde sme na trikrát pôdu prekopali, povyberali odpad, korene rastlín a kamene. Momentálne sa už tešíme sa na jarné sadenie.

Menšiu plochu o rozmere 2x3 metre sme pripravili na bylinky, ktoré sme už zasadili, a úrodu z nich používali spoločne na grilovačkách alebo doma na prípravu čaju, ochutenie jedál alebo výrobu výborného pesta. Michalovi dokonca vyrobil aj mastičky z výluhov.

Pre záujemcov o komunitnú záhradu sme zorganizovali dva semináre o permakultúre, prvý bol vedený odborným hosťom.

Na časti pozemku pripravíme pôdu, kde na jar zasadíme rôzne kríky, ako napríklad červené a čierne ríbezle, egreše, zemolez, kustkovnica (goji), lieska, baza, černice a ďalšie. Okrem tradičných stromov, ako jablone, hrušky a slivky, uvažujeme zasadiť aj ároniu čiernoplodú.

Ak máte záujem pridať sa, či už ako rodina, kamaráti alebo jednotlivec, ste vítaní. Časť pozemku bude spoločná, a časť rozdelená jednotlivým členom komunity. Tu je facebook stránka. Vznik komunitnej záhrady umožnila pani Jana Štogerová. Ďakujeme!

Na tomto linku nájdete pútavé video o projekte komunitná záhrada, o jeho dôvodoch a cieľoch. Vytvorilo ho OZ Živica.

Odporúčame Buletin Kvitnúce mestá: klik sem.

Komunitná záhrada

Zbieranie odpadkov v prírode

Prírodu máme veľmi radi a radi v nej oddychujeme. Mrzí nás, keď v nej nachádzame odpad a čierne skládky. Rozhodli sme sa to zmeniť. Do prírody preto chodievame s vreciami na odpad, a to či už cielene, aby sme určité územie vyčistili, alebo len tak, aby sme svoj odpad mali ako vziať späť, a aj aby sme pozbierali odpad, čo cestou nájdeme.

Naším spoločným cieľom v tejto aktivite je mať čistú prírodu. Preto ideme príkladom a pozývame verejnosť, aby sa k nám pridala. Nestačí však odpad z prírody pozbierať, potrebné je aj hľadať príčiny, prečo tam je. Snažíme sa osloviť ľudí, aby odpad do prírody nedávali, ba čo viac, aby ho doma separovali. Ak máte väčší odpad, odvezte ho na technické služby, neplatí sa za to.

Je dobré uvedomiť si, že ak znečistíme vodu v potokoch, tú vodu potom pijeme. Možno nie hneď, no kolobeh vody je pre všetkých ľudí a prírodu. Pred nami Zemi vládli dinosauri, no pred 66 miliónmi rokov ich čas skončil, aj keď bez ich pričinenia. Prírodu zničiť nemôžme, tá nás prežije. Správajme sa zodpovedne a poctivo voči prírode aj k sebe navzájom.

bieranie odpadu