cyklochodnik

Žijeme v KežmarkuVäčšina dobrovoľníkov je z Kežmarku. Našou snahou je žiť aktívne tam kde žijeme a čosi dobré urobiť aj pre mesto alebo dedinu, odkiaľ pochádzame. Ak sa nám niečo nepáči v našom okolí, najprv sa opýtajme či chyba nie je v nás, a potom sa pýtajme, kde sú príčiny problému a ako to môžeme zmeniť. Častokrát však je jednoduchšie odísť a veľa mladých ľudí, volia najjednoduchšie riešenie, odísť.

Naším spoločným cieľom v tejto aktivite je byť aktívni pre spoločnosť tam, kde žijeme a byť inšpiráciou a príkladom pre ďalších, aby sme spolu vytvárali lepšie miesto pre život.

Sme aj členmi troch komisií pri mestskom zastupiteľstve pre volebné obdobie 2014-2018. Komisia kultúry a spoločenského života, Zdravotná komisia a Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb.

Kežmarok Hrad

Záujmový útvar v Centre voľného času

V októbri sme vďaka záujmu žiakov na základných školách otvorili krúžok v Centre voľného času, s príznačným názvom, Vlk, ktorý nikdy nespí. Prihlásilo sa 21 žiakov, chlapci aj dievčatá. Spoločne napredujeme za cieľmi, ktoré sme si stanovili a učíme sa pritom práci v tíme, zodpovednosti, rôznym kompetenciám podľa úloh, kto aké rieši. Sú to vedomosti a zručnosti, ktoré sa v škole môžeme iba ťažko naučiť.

Naším spoločným cieľom v tejto aktivite je vychovávať mladých ľudí ku spoločenskej zodpovednosti, poctivému životu a aktívnemu prístupu ku riešeniu problémov, a učíme ich tiež, ako k týmto výzvam pristupovať.

Kezmarska chata

Obnova Kežmarskej chaty

Oslovili nás členovia občianskeho združenie Kežmarská chata, ktorí sa snažia v Tatrách obnoviť túto chatu, ktorá zhorela v roku 1973. Zapojili sme sa do ich činnosti, vďaka ich odhodlaniu vytvoriť nekomerčnú chatu s minimálnou záťažou na prírodu s dôrazom na tradície a históriu Tatier a krásy tunajšej prírody.